Ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Hoe werkt dat?

Het komt steeds vaker voor dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een procedure bij de kantonrechter of het UWV aan te pas komt.
Sinds enige jaren is het namelijk niet meer nodig om als werknemer te protesteren tegen het (dreigende) ontslag om in aanmerking te kunnen komen voor een ww-uitkering.
Dit heeft tot gevolg dat werkgever en werknemer in veel gevallen met elkaar in onderhandeling gaan om de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst onderling af te spreken.
Indien een beëindigingsregeling tot stand komt wordt gesproken over ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. De beëindigingsafspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, meestal beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genaamd.

 

Vaststellingsovereenkomst. Wanneer ww-veilig?

Een vaststellingsovereenkomst dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om ww-veilig te zijn. De voorwaarden zijn als volgt:

  • – het initiatief tot beëindiging dient bij werkgever te liggen;
  • – werknemer mag geen dringende reden ( bijv. fraude, diefstal, geweld) hebben gegeven voor ontslag. Bij voorkeur dient een neutrale reden voor ontslag te worden vermeld, zoals reorganisatie, verstoorde arbeidsrelatie (mits niet verwijtbaar aan werknemer);
  • – de voor de werkgever geldende opzegtermijn dient in acht te worden genomen.

 

Wat kan nog meer in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen?

Uiteraard dient de einddatum van de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst te worden opgenomen.  Verder kan worden afgesproken:

  • – of werknemer een ontslagvergoeding krijgt, en zo ja, de hoogte daarvan;
  • – of werknemer voor de restant duur van de arbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van werk;
  • – of werknemer de resterende vakantiedagen al dan niet krijgt uitbetaald;
  • – of werknemer nog bepaalde bedrijfseigendommen ( denk aan telefoon en laptop ) moet teruggeven;
  • – of werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog gebonden is aan een concurrentiebeding, relatiebeding, of geheimhoudingsbeding;
  • – of werknemer een budget voor outplacement meekrijgt.

 

Kun je een vaststellingsovereenkomst aangaan bij ziekte?

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte is in het algemeen niet aan te raden. Indien werknemer bij einde dienstverband nog ziek is, kan hij/zij niet solliciteren naar ander werk en komt werknemer niet in aanmerking voor een ww-uitkering, maar ook niet voor een Ziektewet-uitkering.

 Zoals blijkt zijn er veel aandachtspunten bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Goed advies is daarom aan te raden. Voor advies en rechtshulp kunt u terecht bij Ontslagspecialist. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ontslagzaken.

Reacties uitgeschakeld voor Ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Hoe werkt dat?